לוגו הקרן הבינחאומית לביוסינתזה

מבנה ארגוני

בית הספר מנוהל ומאורגן על פי המודל הסוציוקרטי. כלומר, ארגון וניהול בעזרת ועדות עבור כל תחום אחריות. כל ועדה מורכבת מנציגי התחום אותו היא מנהלת. הועדות פועלות בתחום אחריותן, מפקחות מקבלות החלטות ומתוות דרך באופן עצמאי. מודל זה מיישם התארגנות במעגלית. כל מעגל מהווה יחידה עצמאית לקבלת החלטות, וכל המעגלים / ועדות מקיימים קשרים הדדיים ביניהן.

ועדה פדגוגית

הועדה הפדגוגית מורכבת מצוות ההוראה הבכיר של תוכנית ההכשרה. ועדה זו מפקחת ומלווה את תהליכי ההכשרה של הכיתות והסטודנטים. היא מקבלת החלטות על הרכב הקורסים והמבנה של תוכנית ההכשרה ויוזמת שינויים והתאמות משנה לשנה. ועדה זו גם מקבלת החלטות פדגוגיות בהקשר של קשיים אישיים של סטודנטים. 

ועדת הדרכה

ועדת ההדרכה מלווה ומפקחת על תהליכי ההדרכה אותם עובר הסטודנט בתוכנית ההכשרה. היא נותנת מענה למצבי הדרכה מורכבים כמו גם מלווה את המשך ההתפתחות המקצועית של המדריכים בתוכנית.

ועדת ניהול

ועדת זו מנהלת את הצדדים האדמיניסטרטיביים של תוכנית ההכשרה. החל ממענה למתעניינים בתוכנית דרך טיפול ברישום ובהרשמה לקורסים, ניהול של קליניקת המתמחים ועד ליווי לקבלת תעודת מטפל מוסמך. 

כתוב את הכותרת כאן

דילוג לתוכן